محرک های مشارکت کارکنان

محرک های مشارکت کارکنان

مشارکت کارکنان بیان می‌کند که مردم چه احساسی در مورد سازمان و نقش خود دارند. حتی ممکن است بر احساس آن‌ها نسبت به خود تأثیر بگذارد. اغلب از طریق نظرسنجی‌های سراسری سازمان اندازه‌گیری و ردیابی می‌شود و سطوح تعامل می‌تواند در سازمان متفاوت باشد. مشارکت کارکنان می‌تواند تحت تأثیر طیف گسترده‌ای از عوامل، هم کلان …

محرک های مشارکت کارکنان ادامه »