روش های حفظ نماینده مرکز تماس

روش‌های حفظ نماینده مرکز تماس

بزرگ‌ترین چالش مرکز تماس، حفظ نمایندگان است. مراکز تماسی که نیروهای دورکار دارند با این چالش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. زیرا در دنیای امروزی فرصت‌های شغلی در دنیای مجازی رو به گسترش است، نگهداشت کارکنان متخصص و متعهد کاری دشوار است. این روند نگران‌کننده می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بر این مراکز و شرکت‌ها تحمیل کند. بنابراین، …

روش‌های حفظ نماینده مرکز تماس ادامه »