kpiهای فروش، کلید موفقیت

kpiهای فروش، کلید موفقیت

در نظر داشتن kpiهای فروش برای کسب موفقیت در فروش و بازاریابی تلفنی و … الزامی است. آیا از نحوه عملکرد تیم فروش خود اطلاعی دارید؟ به‌عنوان یک رهبر فروش، لازم است بدانید که ردیابی و اندازه‌گیری عملکرد، کلید رسیدن به موفقیت و اثبات است. توجه داشته باشید که همه کسب‌وکارها اهداف یکسانی را دنبال …

kpiهای فروش، کلید موفقیت ادامه »