نکاتی برای ایجاد هوش عاطفی در خدمات مشتری

نکاتی برای ایجاد هوش عاطفی در خدمات مشتری

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش‌ها برای مدیران و کارمندان کسب‌وکارهای مختلف از جمله مرکز تماس یا کالسنتر، ایجاد هوش عاطفی در خدمات مشتری است. هر فعالیتی که باعث تقویت مهارت هوش عاطفی در کارآفرینان و کارمندان شود، سبب رضایت و تعامل بیشتر با مشتری خواهد شد. اما مفهوم هوش عاطفی چیست؟ چرا در کتاب‌های …

نکاتی برای ایجاد هوش عاطفی در خدمات مشتری بیشتر بخوانید »