5 تکنیک خدمات مشتری که شرکت شما را به موفقیت فوق العاده‌ای می‌رساند.

۵ تکنیک خدمات مشتری که شرکت شما را به موفقیت فوق العاده‌ای می‌رساند.

خدمات مشتری مهم‌ترین رکن اساسی بقای هر کسب‌وکاری است. کسب‌وکارها و به ویژه مراکز تماس از تکنیک های مختلفی برای بهبود ارائه خدمات مشتری استفاده می‌کنند. نیمی از مشتریان شرکت‌کننده در نظرسنجی می‌گویند که پس از یک تجربه بد به یک رقیب روی می‌آورند و این تعداد پس از بیش از یک تجربه بد به …

۵ تکنیک خدمات مشتری که شرکت شما را به موفقیت فوق العاده‌ای می‌رساند. ادامه »