انتظارات مشتریان از خدمات مشتری چیست؟

انتظارات مشتریان از خدمات مشتری چیست؟

برآوردن انتظارات مشتریان از خدمات مشتری موضوعی است که توجه همه شرکت‌ها را به خود جلب کرده است. طبق گفته Forrester، نزدیک به 95٪ از مدیران گفته‌اند که ارائه یک تجربه خوب به مشتری یک اولویت مهم و استراتژیک است. 75٪ از مدیران نیز از تجربه مشتری استفاده می‌کنند تا یک مزیت رقابتی برای خود …

انتظارات مشتریان از خدمات مشتری چیست؟ ادامه »