اهمیت مدیریت مرکز تماس در زمان اوج کار

اهمیت مدیریت مرکز تماس در زمان اوج کار

مرکز تماس یا کال سنتر، قلب تپنده بخش پشتیبانی هر سازمان و شرکتی است. با وقوع هر مشکل یا نیاز به راهنمایی، اولین شماره‌هایی که اشغال می‌شوند، تلفن‌های بخش کال سنتر است؛ به همین علت کارشناسان مرکزتماس، نوک پیکان شرکت‌ها و سازمان‌ها به‌شمار می‌روند. این موضوع از آن‌ جایی استراتژیک‌تر می‌شود که مدیریت مرکز تماس …

اهمیت مدیریت مرکز تماس در زمان اوج کار ادامه »