چگونه مراکز تماس می توانند به تولیدکنندگان درآمد تبدیل شوند؟

چگونه مرکز تماس می تواند به تولیدکنندگان درآمد تبدیل شود؟

در حالی که ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان تمرکز اصلی مراکز تماس است، بسیاری از سازمان‌ها اکنون متوجه شده‌اند که مرکز تماس می‌تواند یک تولیدکننده درآمد موثر نیز باشد. با ایجاد رابطه قوی بین خدمات مشتری و فروش، می‌توانید مزایای متقابل همکاری هر دو بخش را برجسته کنید. همچنین ذهنیت متمرکزتری بر فروش …

چگونه مرکز تماس می تواند به تولیدکنندگان درآمد تبدیل شود؟ ادامه »